W dobie nowoczesnych technologii trudno wyobrazić sobie działanie magazyny bez wsparcia różnego rodzaju urządzeń i maszyn. Umożliwiają one nie tylko prawidłowe przechowywanie zapasów czy produktów lub przesyłek, ale także zdecydowanie ułatwiają zarządzanie tymi rzeczami i są kluczowymi elementami logistycznymi. Bardzo często pozwalają one ograniczyć koszty jakie generują magazyny, a także ułatwić pracę pracownikom. Do urządzeń magazynowych można zaliczyć m.in. urządzenia do składowania, ochrony przeciwpożarowej czy wszelkiego rodzaju zabezpieczenia.

 

Kluczowymi elementami większości magazynów są również urządzenia przeznaczone do transportu magazynowanych materiałów. Można do nich zaliczyć przede wszystkim wózki widłowe, paletowe, a także suwnice. Bez tych urządzeń ciężko wyobrazić sobie prace w magazynie. Nie tylko skracają one czas dostawy materiałów, ale także pozwalają na jednorazowy przewóz większej ilości materiałów. Dzięki temu nie tylko czas, ale i koszt ich dostarczenia diametralnie się zmniejsza. W większości wypadków do obsługi tego typu urządzeń niezbędne są specjalistyczne uprawnienia.

 

Wózki widłowe

 

Najczęściej stosowaną maszyną w magazynach jest wózek widłowy. W fachowej terminologii określa się go jako wózek jezdniowy podnośnikowy. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, które został przystosowany do przewozu różnego rodzaju materiałów. W zależności od modelu i przeznaczenia, jego udźwig może sięgać nawet kilkudziesięciu ton. Są to maszyny używane do tak zwanego transportu bliskiego. Wózki widłowe możemy podzielić ze względu na typ napędu na:

-wózki widłowe elektryczne,

-wózki widłowe akumulatorowe,

-wózki widłowe benzynowe.

 

Wózki można podzielić również ze względu na rodzaj eksploatacji na wózki:

-unoszące,

-podnośnikowe,

-ciągnikowe,

-specjalne.

 

Można je również podzielić ze względu na sposób kierowania na wózki:

-prowadzone,

-podestowe,

-wyposażone w fotel,

-zdalnie sterowane.

 

Jak było wspomniane do kierowanie wózkiem widłowym niezbędne są odpowiednie uprawnienia. Wyróżniamy 3 typy uprawnień jakie potrzeba posiadać do kierowania poszczególnymi maszynami:

 

1. III WJO – pozwala na kierowanie wózkami widłowymi prowadzonymi, a także zdalnie sterowanymi,

2. II WJO – wózki widłowe z wyłączeniem specjalizowanym

3. I WJO – wózki widłowe i wózki widłowe specjalizowane.

 

Bezpieczeństwo przy korzystaniu z wózków widłowych

 

Niezwykle ważna kwestią podczas korzystania z wózków widłowych jest bezpieczeństwo. Ponieważ są one stosowane do przewozu bardzo ciężkich ładunków, mogą stanowić spore zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego też każda maszyna powinna być oznakowana tabliczką znamionową, na której powinny znajdować się informacje od producenta, takie jak diagram udźwigu, wysokość podnoszenia, położenia środka ciężkości na widłach. Podczas podnoszenia ładunków wózek widłowy jest niestabilny, dlatego trzeba na bieżąco kontrolować jego środek ciężkości.