Skrót CNC wielu osobą kojarzy się z przemysłem i komputerami i są to bardzo trafne skojarzenia. Skrót ten można przetłumaczyć jako komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi. Najczęściej termin ten stosuje się w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą maszyn sterowanych komputerowo. Obróbka CNC pozwala na niezwykle precyzyjne i szybkie, a zarazem powtarzalne wykonanie złożonych elementów i kształtów. Dzięki temu jest ona bardzo często stosowana w przemyśle, nawet na bardzo dużą skalę np. w motoryzacji, gdzie wiele części i elementów jest powtarzalna, jednak musi być wykonana z niezwykłą precyzją (dokładność wykonanego elementu często musi sięgać rzędu ułamków milimetrów, a nawet mniejszych).

 

Maszyny CNC bardzo często stosuje się w przemyśle do wykonywania takich prac jak:

 

frezowanie

toczenie

cięcie

kucie

szlifowanie

walcowanie

wycinanie

 

Najczęściej maszyny CNC stosuje się do tak zwanej obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części obrabianego materiału w celu uzyskania pożądanego kształtu. Obróbkę tego typu można podzielić na wiórową (frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, rozwiercanie, struganie i dłutowanie) i ścierną (szlifowanie, gładzenie, dogładzanie, docieranie, polerowanie).

 

Frezowanie CNC

 

Jednym z głównych zastosowań maszyn CNC jest obróbka wiórowa skrawaniem, a dokładniej frezowanie. Do tego typu prac wykorzystuje się frezarki. Możemy rozróżnić:

 

-frezowanie walcowe,

-frezowanie kształtowe.

 

Frezowanie można również podzielić na:

 

-przeciwbieżne – gdzie krawędź tnąca porusza się przeciwnie do kierunku w którym posuwany jest materiał. Nie jest to idealna metoda, gdyż pozostawia ślady po miejscach, gdzie narzędzie tnące było mocniej dociśnięte do obrabianego materiału tworząc pewnego rodzaju rowki. Jednak jest to metoda w zupełności wystarczająca, tam gdzie nie jest niezbędna wysoka dokładność.

-współbieżne – gdzie krawędź tnąca porusza się w tym samym kierunku co obrabiany materiał. W tym przypadku tworzą się silne wibracje, przez co do obróbki tego typu wymagane jest zastosowanie bardzo sztywnych maszyn z opcją kasowania luzu oraz możliwością montowania mocnych narzędzi.

 

Na zastosowanie maszyn CNC w przemyśle można również rozpatrzeć z punktu widzenia obrabianego materiału. Maszyny tego typu świetnie nadają się zarówno do obróbki drewna, jak i metalu czy szkła. W przypadku drewna najczęściej stosuje się frezowanie i toczenie, w przypadku metalu również najczęściej używane jest frezowanie, ale także kucie czy wycinanie. Do szkła najczęściej stosuje się szlifowanie i wycinanie.

 

Nowoczesne technologie CNC – laser

 

Dzięki rozwojowi technologii coraz częściej stosuje się w przemyśle lasery. Wykorzystano je również w maszynach CNC. Maszyny tego typu świetnie nadają się do prac związanych z precyzyjnym cięciem i wycinaniem. Dzięki tej technice możliwe jest nie tylko tworzenie bardzo skomplikowanych i niezwykle dokładnych wzorów, ale także tworzenie materiałów w technice 3D. Lasery wykorzystywane są bardzo często do obróbki szkła, dzięki czemu można tworzyć różnego rodzaju wzory i figury wewnątrz bryły.